MEĐUNARODNA RAZMENA I
ŠKOLOVANJE SREDNJOŠKOLACA

ISE PROGRAM

Dragi učenici,

Iskreno verujući da je vaše obrazovanje osnova vašeg budućeg mesta u poslovnom i kulturnom svetu i da će se svi napori koji se ulažu na ovom polju i adekvatno valorizovati, slobodna sam da vašoj pažnji preporučim program ISE (International Student Exchange) razmene i školovanja srednjoškolaca Srbije i SAD-a koji organizuje vodeća američka agencija ISE - International Student Exchange iz Njujorka.

Ovaj program pruža mogućnosti našim učenicima drugog i trećeg razreda srednje škole da jednu školsku godinu završe u SAD-u. Doduše, programom ISE je obuhvaćena i mogućnost pohađanja američke škole tokom drugog polugodišta, što je naročito važno za maturante, jer je to jedina mogućnost za njihovo učešće u ISE programu. Pored jednogodišnjih i polugodišnjih programa, ISE organizuje, za sve uzraste, i stalne kurseve engleskog jezika svih nivoa, koji se održavaju u ISE centru u Njujorku, kao i kratke programe u trajanju od tri do dvanaest nedelja, tokom letnjih meseci.

Tokom boravka u SAD-u učenik ima četiri nivoa mentorstva, koji mu obezbeđuju stalni nadzor i brigu tokom 24 časa dnevno. Mentorstvo se ostvaruje preko host porodice, lokalnog koordinatora, Direkcije u Njujorku i koordinatora u Srbiji . Koliko je ovaj aspekt programa značajan, posebno za roditelje, ne treba posebno elaborirati. Moja preporuka je da tražite kontakt sa porodicama i učenicima koji su već bili u ovom programu i da od njih saznate njihove impresije o svemu što program razmene i školovanja obuhvata.

Glavni izazov programa, namenjenog srednjoškolcima, ogleda se, pre svega, u mogućnosti aktivnog učenja engleskog jezika tokom redovnog školovanja, kao i mogućnosti upoznavanja drugih kultura, običaja, načina života i novih prijatelja.

Koordinator ISE programa za Srbiju i ostale države bivše Jugoslavije Prof. Milica Bojanić

paraf_milica_bojanic

SMEŠTAJ

FAMILY

PORODICA

Za vreme školovanja učenik (student) boravi u američkoj porodici koja će ga prihvatiti kao svog novog člana. Porodica može biti iz bilo koje države SAD-a. Agencija ISE brižljivo bira porodicu polazeći od podataka koje vi dajete o sebi i svojoj porodici u prijavi. Izborom porodice se teži naći slična porodična atmosfera u kojoj učenik vec sada živi.

usa_outline

IZBOR REGIONA

Ako učenik želi da živi u određenoj državi ili regionu SAD-a, ovaj program obezbeđuje, uz dodatno plaćanje, izbor i države i regiona. SAD su podeljene u 5 regiona:
1. severoistočni
2. jugoistočni (bez Floride)
3. centralni
4. Stenovite Planine
5. zapadni (bez Kalifornije)
Doplata za izbor regiona iznosi $300, za izbor određene države (izuzev Kalifornije i Floride) $500 a za izbor Floride $600 i za izbor Kalifornije $700

security

OSIGURANJE

Za vreme boravka u SAD-u učenik ima potpuno zdravstveno osiguranje odobreno do 25.000 dolara, bez bilo kakve novčane participacije. Polisom nisu obuhvaćene samo usluge stomatologa i obezbeđenje naočara i kontaktnih sočiva.

school

ŠKOLA

Učenik će pohađati javnu školu izabranu prema mestu stanovanja porodice. Odlazak i povratak iz škole je organizovan i najčešće je školskim autobusom. U slučaju da učenik želi da pohađa privatnu školu, tada je potrebno predvideti još dodatna sredstva u iznosu od $9.000 do $50.000.

PRIJAVA I CENA

PRIJAVLJIVANJE

Prijavljivanje za narednu školsku godinu počinje 1. septembra tekuće školske godine. Prijava za učešce mora biti urađena na originalnim formularima, koji moraju biti korektno popunjeni i kompletni. Nekompletne prijave se neće razmatrati. Broj mesta je ograničen i potrebno je što ranije uključivanje u ISE program. Za desetomesečno školovanje (avgust - jun) prijavljivanje možže da se vrši do 20. aprila, ako ima slobodnih mesta, za petomesečno školovanje (januar - jun) prijava treba da se preda do 10. oktobra.

DŽEPARAC

Tokom desetomesečnog boravka učenika u SAD-u, preporučuje sa da učenik raspolažže sopstvenim džžeparcem u iznosu od $200 do $300 mesečno. Ovim sredstvima učenik će zadovoljavati sopstvene potrebe u pogledu lične higijene, užžine u školi (od $1 do $3 dnevno) i ostale lične potrebe.

CENE I ROKOVI

Cena programa za šk. 2020./2021. godinu, za desetomesečno školovanje iznosi $6.530. Registracija u SEVIS bazi američke vlade, kao uslov za dobijanje vize, iznosi $220 - ne refundira se. Pri preuzimanju formulara plaća se iznos od 10.000 dinara, za troškove slanja aplikacije DHL-om i troškove testa iz engleskog jezika. Kotizaciju, kao prvu ratu, u iznosu od $750, treba platiti na račun ISE-a nedelju dana po prijemu učenika u ISE program od strane Direkcije ISE-a u Njujorku. Druga rata, u iznosu od $4.300, plaća se najkasnije do 15. maja. Ostatak iznosa do pune cene programa plaća se po obezbeđenju aplikacije za vizu. Cena programa za petomesečno školovanje, odnosno za jedno polugodište, iznosi $6.330. SVA PLAĆANJA SE VRŠE PREMA DOBIJENIM FAKTURAMA A VALUTNA PLAĆANJA SE VRŠE DIREKTNO NA RAČUN AMERIČKE AGENCIJE.

OTKAZIVANJE PROGRAMA

Ukoliko ISE odbije da primi učenika u program, zadržžava se samo iznos od 10.000 dinara
Ukoliko učenik odustane posle prijema u program, zadržžava se $600, i 10.000 dinara
Ukoliko učenik odustane po dobijanju porodice i škole, zadržžava se $1.100 i 10.000 dinara.
Ukoliko učenik ne dobije slučajno vizu, vraća se ceo iznos umanjen za $ 100 i 10.000 dinara.
Ukoliko učenik odustane sam tokom programa u SAD-u ili zbog nepoštovanja pravila bude isključen iz programa, zadržžava se kompletna suma.

KONTAKT

Telefon: (011) 3836-927
Mobilni: (063) 7717-280
Mobilni: (062) 295-211
Adresa: Anastasa Jovanović‡a 3
11000, Beograd
Email: info@ise.rs